Podle tohoto zákona mohou zkoušky Odborné způsobilosti tykající se spotřebitelských úvěru pořádat pouze tzv. Akreditované osoby.

Aby se Mediaron s.r.o. touto akreditovanou osobou mohl stát, podali jsme ještě tentýž den žádost o udělení akreditace u České národní banky. Na podání žádosti jsme se připravovali několik měsíců a proto pevně doufáme, že s žádostí uspějeme. ČNB si na udělení akreditace vyhrazuje cca 90 dní od data podaní žádosti, tudíž budeme nejpozději koncem 1Q 2017 moci začít.

O dalších krocích vás budeme neprodleně informovat, již nyní se těšíme na první termíny Vašich certifikací.