HR služby

Odměňování a benefity

Plat a s ním spojené benefity jsou základním nástrojem pro motivování zaměstnanců. Až polovina lidí mění své zaměstnání právě proto, že se necítí být za svou práci dostatečně oceněná.

Chcete, aby u vás lidé zůstávali?

 • Pomůžeme vám nastavit systém odměňování a benefitů tak, aby byl výhodný jak pro vás, tak pro vaše zaměstnance.
 • Máme zkušenosti se všemi pozicemi od specialisty až po manažera
 • Máme široké portfolio spokojených klientů z ČR i zahraničí
 • Dokážeme efektivně propojit obchodní strategii a vizi vaší firmy s její personální politikou
 • Máme řešení pro každou situaci, přesvědčte se
   

Ceny služeb:

Naše služby lze libovolně kombinovat, rozšířit, nebo zúžit. Kontaktujte nás a získejte individuální nabídku, přesně podle vašich potřeb.

S námi máte jistotu a přehled:

Vše poběží podle předem odsouhlaseného projektového plánu, který bude obsahovat:

 • Načasování
 • Popis aktivit v jednotlivých týdnech
 • Popis výstupů
   

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Potřebujete získat podrobný přehled o pracovních pozicích ve své firmě? Chcete zjistit, zda je práce ve vaší firmě rozdělována spravedlivě?

Naše řešení:

S pomocí organigramů, popisů pracovních pozic a analýzy stávající používané metodiky provedeme revizi katalogu typových pracovních pozic, zhodnotíme stávající strukturu a navrhneme případné úpravy v zařazení typových pracovních pozic do mzdových tříd podle velikosti. Rádi vám pomůžeme také s kalibrací velikosti pracovních pozic.

Na co se budeme ptát:

Společně probereme pracovní náplň jednotlivých pozic a vazby mezi jednotlivými odděleními.

Co nám pomůže:

Při hodnocení aktuální organizační struktury nám pomůže, pokud od vás obdržíme katalog typových pracovních pozic, popis organizační struktury a popisy pracovních pozic.


STÁVAJÍCÍ PRAXE ODMĚŇOVÁNÍ

Chybí vám přehled, kolik peněz a za co vaše firma na platech utrácí? Chcete vědět, jestli jsou vaši zaměstnanci spravedlivě odměňováni?

Naše řešení:

Na základě mzdových dat z předchozích let a dalších informací o odměnách a benefitech zanalyzujeme všechny složky odměňování zaměstnanců.

Na co se budeme ptát:

Je pro nás důležité přesně vědět, k čemu jednotlivé mzdové složky v současné době slouží a jak je určována jejich výše.

Co od vás budeme potřebovat:

Neobjedeme se bez dat o mzdových složkách a benefitech, nahlédneme také do vnitřních předpisů upravujících oblast odměňování


STRATEGIE ODMĚŇOVÁNÍ

Chcete vaše zaměstnance co nejvíce motivovat? Chcete, aby byly pracovní pozice ve vaší firmě konkurenceschopné na trhu práce? Chcete, aby vaši zaměstnanci skutečně pracovali pro dosažení vašich obchodních cílů?

Naše řešení:

Definujeme konkurenční trh a nastavíme strategii odměňování tak, aby korespondovala s obchodními cíli společnosti. Určíme klíčové pracovní pozice, nebo funkční skupiny podle jejich vlivu na výkonnost firmy. Navrhneme zdroje dat z trhu práce a formulujeme politiku odměňování pro jednotlivé mzdové úrovně či funkční skupiny. Nastavíme mzdová pásma.

Co společně zjistíme:

Kdo jsou konkurenti vaší firmy na trhu práce a na jakou pozici se mezi ně chcete zařadit. Které firmy jsou vaší obchodní konkurencí.


TRŽNÍ DATA

Nevíte, kdo v okolí nabízí lidem nejvyšší platy, jaký je optimální plat pro danou pozici ve vašem regionu? Chcete zjistit, jak atraktivní jsou pro lidi vaše nabídky volných pozic?

Naše řešení:

Najdeme vhodné zdroje dat z trhu práce. Pomůžeme vám v jednání s oficiálními poskytovateli tržních dat a dohodneme s nimi vaší vzájemnou spolupráci. Naučíme vás číst a vyhodnocovat data z trhu práce.


ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH MEZD

Potřebujete vytvořit metodiku povyšování zaměstnanců? Chybí vám ve firmě jednotný předpis karierního postupu? Chcete zjistit, zda jsou možnosti povýšení pro vaše zaměstnance dostatečnou motivací?

Naše řešení:

Nastavíme principy a pravidla pro řízení základních mezd při náboru, povyšování a vnitřních přesunech zaměstnanců. V případě potřeby provedeme hromadnou revizi mezd. Následně vytvoříme vnitřní předpis na míru vaší firmě.

Na co se společně podíváme:

Jak fungují a jak jsou formulovány současné vnitřní předpisy.

Jestliže používáte systém řízení individuální výkonnosti zaměstnanců (performance management), tak prověříme jeho nastavení, popřípadě navrhneme některé změny.


SCHÉMATA VARIABILNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ

Přemýšlíte jak spravedlivě podpořit své nejlepší zaměstnance? Jak motivovat ty opravdu dobré? Nejste si jisti, na základě jakého klíče je nejlepší vyplácet svým zaměstnancům bonusy?

Naše řešení:

Na základě celkové analýzy připravíme řešení variabilního odměňování tak, aby co nejvíce podporovalo obchodní strategii vaší firmy. Navrhneme postup implementace variabilní složky do mzdového systému, tak aby bylo variabilní odměňování co nejefektivnější. Vytvoříme vnitřní předpis pro vyplácení variabilních složek a sestavíme kalkulaci nákladů pro různé varianty výkonnosti.

O čem budeme společně mluvit:

Vaše očekávání od schématu variabilního odměňování. Vaše vize v obchodní a personální politice.


ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Je lepší permanentka do posilovny, nebo jazykový kurz? Nevíte, jaký benefit vaši zaměstnanci chtějí? Chcete vědět, jak poskytovat zajímavé zaměstnanecké benefity a přitom zbytečně neutrácet?

Naše řešení:

Vyčíslíme náklady související se zaměstnaneckými benefity. Navrhneme systém pro poskytování zaměstnaneckých benefitů tak, aby byl nákladově efektivní a zároveň byl v souladu se strategií a zaměřením vaší firmy. Navrhneme postupu implementace změn v poskytovaných benefitech.