Ochrana osobních údajů

Společnost MEDIARON s.r.o., se sídlem U Golfu 565, 109 00 Praha 10, IČ 27082270 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94914 (dále jen „Správce“) zpracovává v případě vaší poptávky služeb v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • IIP adresu a cookies pro účely analýzy návštěvnosti webové prezentace mediaron.cz

Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Soubory cookies jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.mediaron.cz. Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Každý uživatel může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookie, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Správce si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na adresách:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Cookies třetích stran

Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů

Cookies třetích stran

Pixel Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

 

 V případě účasti na kterémkoli ze seminářů pořádaných Správcem, zpracovává pro účely evidence a následné akreditace následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefon
 • bydliště
 • datum narození
 • rodné číslo
 • typ a číslo identifikačního průkazu
 • firma (zaměstnavatel/smluvní partner)
 • login do školícího systému
 • případně pozice, pobočka, nadřízený v rámci interní struktury zaměstnavatele

Tyto osobní údaje budou pro kurzy pod akreditací ČNB podle zvláštního předpisu, zejména dle §69 zák. č. 257/2016 Sb. o spotřebitelských úvěrech evidovány po dobu 10ti let od vystavení certifikátu o úspěšném absolvování zkoušky, případně po dobu 3 let od posledního neúspěšného pokusu o certifikaci. Po dobu 3 let od ukončení kurzu budou evidovány osobní údaje u všech kurzů nepodléhajících žádné akreditaci podle zvláštního předpisu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, vždy na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy. Předpokládanými příjemci údajů jsou z charakteru činnosti Správce a případně vzájemně uzavírané smlouvy zejména: orgány veřejné správy, orgány finančního dohledu, orgány finančních trhů, soudy a donucovací orgány v rámci svých práv stanovených v příslušných ustanoveních zákona.

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na náš e-mail info@mediaron.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze 15. dubna 2018