Certifikace pro spotřebitelské úvěry na bydlení

Pokud chcete v tuzemsku od 1.12.2016 nabízet klientům spotřebitelské úvěry na bydlení, ať už v rámci bankovních či nebankovních institucí, musíte mít příslušný certifikát prokazující vaši odbornou způsobilost. Cesta k němu vede prokázáním potřebných znalostí a dovedností při odborné zkoušce. Připravíme vás na ni.

Pro koho

Pro koho

Zkoušku odborné způsobilosti musí podle zákona 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, složit lidé poskytující či zprostředkovávající spotřebitelské úvěry:

 • finanční poradci
 • investiční poradci
 • investiční makléři
 • samostatní zprostředkovatelé úvěrů
 • prodejci úvěrů
 • distributoři úvěrů
Proč nás

Proč zvolit nás

 • Máme akreditaci České národní banky k provádění odborných zkoušek.
 • Jsme efektivní. Díky našemu kurzu mají uchazeči o certifikát až 95% úspěšnost.
 • Přizpůsobíme se vám. Kurz je díky e-learningu dostupný 24 hodin denně, můžete tak studovat, kdykoli se vám to hodí.
 • Osobní školení. Pokud se chcete připravovat pod přímým dohledem lektora, můžete využít některý z našich vypsaných kurzů.
 • Kurzy na míru. Specializujeme se výhradně na firemní klientelu, pro kterou dodáváme certifikace na klíč.
Co kurz obsahuje

Co kurz obsahuje

Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části.

Teoretická část zahrnuje 60 samostatných otázek, praktická část 2 případové studie (každá po 5-ti otázkách).

Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.

Celkem 70 otázek za 95 bodů:

 • Teoretická část: 45 otázek má pouze jednu správnou odpověď, která je hodnocena jedním bodem. Dalších 15 otázek může mít více správných odpovědí, které jsou hodnoceny dvěma body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s 5-ti otázkami za dva body.

Celkový minimální počet bodů je 72, přičemž musí být zároveň dosaženo minimálního počtu bodů v teoretické části (45 bodů) a v praktické části (12 bodů)

Časový limit je 120 minut.

Odborná zkouška je písemná a skládá se z teoretické a praktické části. Je přitom poměrně náročná, neboť zahrnuje 60 otázek v teoretické části a 2 případové studie (celkem 70 otázek) a její časový limit je 120 minut. Výsledky zkoušky budete znát okamžitě po ukončení testu a za její úspěšné absolvování získáte certifikát.

V rámci kurzu vás připravíme na obě části odborné zkoušky tak, abyste ji bez problémů zvládli. Získáte přehled o tom, jak zkouška probíhá, zároveň se zorientujete v množství potřebného studijního materiálu. Doporučíme vám také základní literaturu, která vám u zkoušky pomůže.

Program kurzu jsme přichystali tak, aby pro vás byl maximálně efektivní. Jeho součástí jsou také cvičné testy, díky nimž budete na složení reálné zkoušky mnohem lépe připraveni.

Tematické okruhy

I. Odborné minimum o finančním trhu
II. Struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
III. Regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení

IV. Úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru na bydlení
V. Doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem na bydlení
VI. Zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

VII.Zásady postupu a způsobu oceňování věcí práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení
VIII. Trh nemovitých věcí
IX. Uspořádání a fungování katastru nemovitostí

Přednášející

Přednášející

Získejte výhodnou cenu

Získejte výhodnou cenu

Jak získat výhodnější cenu?

Certifikaci nabízíme pouze firemní klientele. Základní cena zkoušky je 3 200 Kč. Výhodnější cenu nabízíme při současné objednávce přípravného kurzu (cena pak zahrnuje jak kurz, tak i následnou zkoušku). Pro velké firmy se stovkami zaměstnanců vypracujeme individuální nabídkuKontaktujte nás!

Jak to funguje

Jak to funguje

 1. Veškerá komunikace je zabezpečena prostřednictvím koordinátora klienta a koordinátora ze strany MEDIARON.
 2. Jednotliví účastníci se do Elearningu přihlašují pomocí svého jedinečného přístupu, který získají prostřednicvím emailu.
 3. Studovat mohou účastníci ihned po prvním přihlášení.

V rámci kurzu budete mít 2 měsíce před konáním zkoušky neomezený přístup ke všem studijním materiálům. Součástí e-learningového portálu jsou také testy „nanečisto“, díky nimž se dokonale připravíte na reálnou zkoušku.

Kvalitu kurzu potvrzují především naši absolventi. Cení si jeho interaktivní formu i provázanost se studijními materiály a považují ho za ideální doplněk k samostudiu.

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek jsou vypisovány dle požadavků klienta.

Přihlášení účastníků na jednotlivé termíny probíhá prostřednictvím koordinátora.

Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

 • Jak zkouška probíhá?
  • Vše probíhá elektronicky, odpovědi se zadávají přímo do počítače. Díky tomu je pak vyhodnocení testu velmi rychlé a brzy zjistíte, zda jste uspěli – výsledek uvidíte na monitoru hned po ukončení zkoušky.
   Během zkoušky můžete používat vlastní kalkulačku, použití počítačů, mobilů či jiných elektronických zařízení je ale zakázáno.
   Doporučujeme dorazit na zkoušku minimálně 20 minut před plánovaným začátkem – tento čas je vyhrazen pro prezenci uchazečů a kontrolu osobních dokumentů.
 • Jak dlouho trvá zkouška?
  • Časový limit zkoušky je 120 minut.
 • Kolik je potřeba bodů?
  • Teoretická část obsahuje 60 otázek se čtyřmi možnými variantami odpovědi. Z toho 45 otázek má pouze jednu správnou odpověď, která je hodnocena jedním bodem. Dalších 15 otázek může mít více správných odpovědí, které jsou hodnoceny dvěma body. Praktická část zahrnuje 2 případové studie s pěti otázkami za dva body.
   K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů (alespoň 45 v teoretické a 12 bodů v praktické části).
 • Co budu u zkoušky potřebovat?
  • Přineste si občanský průkaz nebo cestovní pas k ověření totožnosti. Doporučujeme rovněž vzít si s sebou kalkulačku.
 • Je možné se proti výsledku odvolat? 
  • Ano, můžete se odvolat nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledku zkoušky.
 • Co dělat v případě nemoci?
  • Pokud se nemůžete na zkoušku dostavit kvůli nemoci, informujte nás o tom nejpozději 3 dny po termínu zkoušky a zašlete nám naskenované potvrzení o pracovní neschopnosti. Nabídneme vám další možný termín, aniž byste museli platit nový poplatek za zkoušku.
 • Lze absolvovat zkoušku podruhé? 
  • Samozřejmě. Můžete využít jakýkoliv další termín z naší nabídky, zákon nestanoví časový rozestup mezi zkouškami.

Ke stažení

Mohlo by vás zajímat

Pokud chcete v tuzemsku od 1. 12. 2018 nabízet klientům jakékoliv spotřebitelské úvěry (vázané spotřebitelské úvěry, spotřebitelské úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení), a to v rámci bankovních i nebankovních institucí, musíte mít příslušný certifikát prokazující vaši odbornou způsobilost. Cesta k němu vede prokázáním potřebných znalostí a dovedností při odborné zkoušcePřipravíme vás na ni.

Připravíme školení podle vašich požadavků. Máme vlastní tým programátorů, proto umíme naše produkty rychle modifikovat. V první řadě chceme pochopit váš byznys, abychom mohli vytvořit školení, které zahrne všechna potřebná témata, bude pro studenty srozumitelné a pro vás cenově dostupné.

Jak funguje retailový finanční trh? Jak si vybudovat vlastní obchodní síť? Jak být lepším manažerem? Odpovědi na všechny tyto otázky nabízíme v uceleném přehledu. 

Volání, psaní emailů, osobní schůzky, zkrátka verbální, neboli slovní komunikace patří do náplně práce každého, kdo alespoň trochu prodává. Co je lepší probrat s klientem osobně a na co je nevhodnější email? Opravdu lze vše vyřešit po telefonu? V tomto kurzu se podíváme na to, jak správně používat nástroje verbální komunikace.

Jak vlastně vytváříme první dojem? Hned po našem vzhledu je to právě to, jak mluvíme. Vždyť první kontakt s novým klientem bývá často po telefonu a v tomto případě máme k dispozici jen náš hlas. Dobrý obchodník nemusí klienta okouzlit svým zjevem, jeho úspěch často závisí na tom, co a jak říká. V následujících videích vám ukážeme, jak lze pouhou volbou slov ovlivnit chování klientů. Jak můžete pomocí správné rétoriky vzbudit zájem, získat důvěru a přesvědčit.

Co jsou to obchodní dovednosti? Jednoduché postupy, které dokážou proměnit mluvení, volání a psaní v opravdový prodej. Svět je dnes plný informací a na internetu si lze koupit téměř cokoliv. Lidé jsou díky tomu ze všech stran zavaleni nabídkami, proto musí být dnešní obchodník o poznání šikovnější, aby vystoupil z řady. Jak ostatním říci, že produkt, který prodáváte, je pro ně nejlepší? Ukážeme vám to v sérii krátkých videí. Máte 15 minut? Pusťme se do toho.

Pokud chcete v tuzemsku od 1.12.2016 nabízet klientům spotřebitelské úvěry vázané na koupi zboží či poskytnutí služby, ať už v rámci bankovních či nebankovních institucí, musíte mít příslušný certifikát prokazující vaši odbornou způsobilost. Cesta k němu vede prokázáním potřebných znalostí a dovedností při odborné zkoušce. Připravíme vás na ni.

Pokud chcete v tuzemsku od 1.12.2016 nabízet klientům spotřebitelské úvěry na bydlení, ať už v rámci bankovních či nebankovních institucí, musíte mít příslušný certifikát prokazující vaši odbornou způsobilost. Cesta k němu vede prokázáním potřebných znalostí a dovedností při odborné zkoušce. Připravíme vás na ni.

Pokud chcete v tuzemsku od 1.12.2016 nabízet klientům spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, ať už v rámci bankovních či nebankovních institucí, musíte mít příslušný certifikát prokazující vaši odbornou způsobilost. Cesta k němu vede prokázáním potřebných znalostí a dovedností při odborné zkoušce. Připravíme vás na ni.

Pokud chcete v tuzemsku od 1.12.2016 nabízet klientům jakékoliv spotřebitelské úvěry, ať už v rámci bankovních či nebankovních institucí, musíte mít příslušný certifikát prokazující vaši odbornou způsobilost. Cesta k němu vede prokázáním potřebných znalostí a dovedností při odborné zkoušce. Připravíme vás na ni.

 

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali?

Napište nám

Více o zpracování vašich osobních údajů se můžete dozvědět ZDE