Úvěry a hypotéky: Jaké změny přináší nový zákon?

Úvěry a hypotéky: Jaké změny přináší nový zákon?

Poslanci letos v létě schválili nový zákon o spotřebitelském úvěru. Týká se nejen úvěrů, ale také hypoték a jeho smyslem je podle zákonodárců posílení pozice spotřebitele vůči finančnímu ústavu.

Největší změna oproti dřívejšku se týká firem, které poskytují drobné půjčky. Zatímco dříve stačilo živnostenské oprávnění, podle nového zákona mají poskytovatelé úvěrů povinnost získat licenci od České národní banky. Majitel takové firmy musí prokázat odbornost, středoškolské vzdělání nebo tříletou praxi v oboru a také základní kapitál ve výši minimálně dvaceti milionů korun. Zákon by měl časem výrazně omezit počet věřitelů, kteří budou moci úvěry poskytovat, a kterých u nás doposud figuruje několik desítek tisíc.

Stávající firmy, které půjčují peníze, si budou muset nově zažádat o licenci od České národní banky. Budou na to mít tři měsíce a ti, kteří to nestihnou, budou muset společnost zavřít. Licenci pak dostanou jenom ti, kteří splňují finanční a odborné podmínky k poskytování půjček. Při půjčování bez licence hrozí až dvacetimilionová pokuta.

Zákon také věřitele nutí k tomu, aby si důkladněji prověřovali osobu, které chtějí peníze půjčit. Mohou si například ověřit výši příjmu u zaměstnavatele nebo podmínit půjčku výpisem z registru dlužníků. Na rozdíl od dřívejška se také změní podmínky v případě, že dlužník není schopen splácet a smlouva o půjčce se tak stává neplatnou. Zatímco dříve musel dlužník uhradit celou částku najednou, což často musel řešit další – zpravidla ještě méně výhodnou – půjčkou, nyní ji bude moci splácet bez úroků a podle kalendáře nastaveného na míru jeho reálným finančním možnostem.

Další důležitá změna, kterou zákon přináší, je nastavení stropu pro sankce při prodlení ve splácení. Zamezit by měl situaci, kdy jindy řádně splácející dlužník jednou nezaplatí včas a hned se dočká vysokých penále od věřitele nebo dokonce exekutorů. Nyní si bude moci věřitel nárokovat jen náklady spojené s vymáháním dluhu a úrok ve výši jedné desetiny procenta za každý den prodlení z celkové dlužné částky.

V oblasti hypotečních úvěrů dojde k nejdůležitější změně v možnostech předčasného splacení. Nově lze mimo termín fixace splatit každoročně až dvacet pět procent hypotéky. Platí to však pouze pro nové hypotéky – na ty, které byly uzavřeny před vstoupením zákona v platnost, se začne zákon vztahovat až po ukončení termínu fixace.

V případě, že dlužník chce hypotéku splatit z důvodu těžké životní situace a z ní plynoucí ztížené schopnosti splácet, třeba v případě dlouhodobé nemoci, invalidity nebo úmrtí partnera, bude muset banka dlužníkovi poplatek prominout.

Zákon usnadní i splacení celé hypotéky naráz. Dříve si banky za takové situace účtovaly částky v řádu procent z dlužné částky, což někdy vyústilo v nečekaně velké penále. Nyní si budou moci naúčtovat jen účelně vynaložené náklady. Zákon dále omezí sankce při předčasném splacení hypotéky z důvodu prodeje nemovitosti.