Kdo bude hlídat poskytování úvěrů – ČOI nebo ČNB?

Kdo bude hlídat poskytování úvěrů – ČOI nebo ČNB?

Poskytovatelé úvěrů na živnostenské oprávění doposud spadali pod kontrolu České obchodní inspekce. Podle nového zákona její kompetence převezme Česká národní banka. Stane tak ale až poté, co subjekty získají potřebnou licenci.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru byl schválen letos v létě. V platnost vejde 1. prosince 2016. Přinese řadu změn pro poskytovatele drobných půjček a vláda předpokládá, že pro valnou většinu z nich bude znamenat konec. Ministr financí Andrej Babiš informoval, že v Česku v současnosti poskytuje půjčky okolo šedesáti tisíc subjektů. Podle nového zákona budou muset všechny zažádat o licenci u České národní banky. Oficiální odhady hovoří o tom, že jich zůstane na trhu jen několik desítek či stovek.

Jednou z nejdůležitějších novinek po vstoupení nového zákona v platnost bude změna orgánu, jehož starostí bude dohlížet a vykonávat kontrolu nad osobami, které získají licenci k poskytování, event. zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů.

Doposud platilo, že poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů kontrolovala Česká obchodní inspekce. Nyní její kompetence převezme Česká národní banka. Změna však neproběhne okamžitě. ČNB má od chvíle, kdy zákon vstoupí v platnost, přesně osmnáct měsíců na rozhodnutí o udělení licence těm, kteří si v termínu podají žádost o povolení.

Do doby, než ČNB schválí či zamítne zádost, spadá tato činnost provozovaná na základě živnostenského oprávnění pod dohled ČOI – stejně jako tomu bylo doposud. Ve chvíli, kdy ČNB povolení udělí, bude na nově licencovaný subjekt dohlížet ona. ČNB však udělí licenci jen těm, kteří v plném rozsahu splní požadavky nového zákona. Na rozdíl od současného stavu, kdy ČOI má na starost kontrolu nad desítkami tisíc subjektů, bude ČNB dohlížet na výrazně menší množství subjektů, které úspěšně absolvují licenční řízení.