Již 28. 2. vyprší lhůta pro povinnou registraci všech nebankovních poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru ukládá všem poskytovatelům i zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů povinnost složit zkoušku odborných dovedností. Na banky se v novém zákoně vztahují zvláštní předpisy, pro nebankovní subjekty ale platí, že již do konce února 2017 musí být všichni, kteří jsou při poskytování, nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jakkoliv v kontaktu se zákazníkem, zapsáni do veřejného registru zřízeného Českou národní bankou. Ten, kdo se včas nezaregistruje, přijde ještě letos automaticky o povolení k činnosti.

Kdo má jaké povinnosti

Zákon o spotřebitelském úvěru rozlišuje 4 typy nebankovních subjektů, každého z nich se zápis do registru týká, jejich povinnosti se ale liší.

Poskytovatel spotřebitelského úvěru

Tedy nebankovní společnost, která půjčuje peníze z vlastních zdrojů, nebo financuje prodej zboží na splátky.

Je povinen do 28. 2. 2017 podat žádost o oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru. Zároveň je povinen oznámit ČNB všechny své vázané zástupce.

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

Zpravidla finanční poradce nebo poradenská společnost, nabízející svým klientům úvěry od různých poskytovatelů.

Musí také do 28. 2. podat žádost o oprávnění k zprostředkování spotřebitelského úvěru a zároveň uvést všechny své vázané zástupce.

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

Nejčastěji prodejce, který nabízí své zboží nebo službu na splátky.

Sám se registrovat nemusí, ale poskytovatel spotřebitelského úvěru, kterého při splátkovém prodeji zastupuje (banka, leasingová společnosti atp.), jej ale musí oznámit ČNB. Mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem musí existovat písemná smlouva.

Vázaný zástupce

Zastupuje na základě písemné smlouvy buď přímo poskytovatele, nebo samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Může pracovat pouze pro jeden subjekt.

Svou činnost smí provozovat nadále a nemusí se sám registrovat. Poskytovatel, nebo samostatný zprostředkovatel, kterého zastupuje, musí spolupráci s ním oznámit ČNB.

Jak probíhá registrace

Žádost lze podat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem a to na adresu: podatelna@cnb.cz.

Další možností je podat žádost prostřednictvím elektronické aplikace REGIS.

K Žádosti podané jinou formou ČNB nepřihlíží a takto podaná Žádost nemá žádné právní účinky.

Každý ze subjektů je i nadále povinen získat certifikát o složení zkoušky odborné způsobilosti. Ten může vystavit pouze akreditovaná společnost, jednou z nich bude již brzy také MEDIARON s.r.o.